Làng cổ truyền Việt Nam

Sách viết về làng văn hoá cổ truyền Việt Nam, mỗi làng một sắc thái văn hoá tập tục với nét đặc trưng riêng, quan niệm tâm linh riêng và cũng là nơi sinh ra và đào tạo những con người có tài, có đức góp phần tô thêm lịch sử truyền thống đấu tranh anh dũng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc V...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Ngọc Khánh (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 394.26 L106c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn