Góp phần nghiên cứu văn hoá và tộc người\

Công trình nghiên cứu về văn hoá các dân tộc Việt Nam như: quan niệm về cõi sống và cõi chết của người Mường, cấu trúc làng cổ truyền ở Bắc Bộ, truyền thống gia đình Việt Nam, văn hoá của các dân tộc Gia rai - Ba Na và một số nghi lễ của các dân tộc Tây Bắc....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Từ Chi
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.08 G434p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn