Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động lập pháp, lập quy ở Việt Nam hiện nay\

Sách trình bày tương đối cơ bản và có hệ thống cơ sở lý luận về pháp chế trong hoạt động lập pháp, lập quy, đề cập thực trạng pháp chế XHCN trong hoạt động lập pháp hiện nay ở nước ta đồng thời đưa ra phương hướng và giải pháp tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Ngọc Hải
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.4597 T116c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 09-06-2006 00:00  Gọi tài liệu này về