Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh

Sách được biên soạn về những vấn đề cơ bản nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh được hệ thống trong 46 câu hỏi, phần trả lời ngắn gọn dễ hiểu thuận tiện cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh

Lưu vào:
Tác giả chính: Mạnh, Quang Thắng (chủ biên)
Đồng tác giả: Bùi, Đình Phong (chủ biên), Phạm, Ngọc Anh (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lý luận chính trị, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4346 T310h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn