Bí mật về khoa học tự nhiên\

Nội dung sách đề cập những bí ẩn về lĩnh vực khoa học tự nhiên bao gồm những bí ẩn trong ngành toán học, vật lý học, hóa học đã và đang là đề tài nghiên cứu của các nhà khoa học nhằm khám phá ra bản chất và quy luật các điều bí ẩn của các ngành nêu trên...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lý Tư
Đồng tác giả: Hà Sơn (dịch), Huyền Tuấn (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 500 B300m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn