Bạn đã bao giờ được sống lại bởi nước và Thánh linh chưa?\

Sách giảng dạy về đạo Phúc Âm của nước và huyết của chúa Jesus như được ghi trên Kinh thánh, hướng dẫn mọi người để được tái sinh, được sống lại bằng Nước và Thánh Linh

Lưu vào:
Tác giả chính: Jong Paul C.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hàn Quốc: Hepzhibah, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 234 B105đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn