C.Mác và Ph.Ăngghen tuyển tập

Tuyển tập gồm 6 tập, tuyển chọn những tác phẩm lớn, quan trọng phản ánh hệ thống luận điểm của Mác và Ăngghen trên cả 3 bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác: Triết học, kinh tế chính trị học và CNXH khoa học

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.4 C000m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn