Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 32 (1971)

Sách giới thiệu các văn kiện Đảng năm 1971, phản ánh sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong sự nghiệp khôi phục và phát triển kinh tế ở miền Bắc; đẩy mạnh phong trào đấu tranh ở miền Nam, đặc biệt là cuộc chiến đấu tại đường 9 Nam Lào...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng Cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn