Nhiệm vụ cơ bản của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước\

Sách cung cấp những thông tin cơ bản về tình hình thanh niên Việt Nam, yêu cầu của sự nghiệp CNH -HĐH và kinh tế tri thức đối với thanh niên trên cơ sở quan điểm CN Mác Lênin, tư tưởng HCM và Đảng Cộng sản VN về vai trò của thanh niên trong thời kỳ CNH- HĐH đất nước...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đoàn, Văn Thái
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 2004
Phiên bản:In lần thứ 2
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.23 Nh304v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 02-01-2006 00:00  Gọi tài liệu này về