Việt Nam - Asean quan hệ đa phương và song: Sách tham khảo

Sách trình bày một cách khái quát mối quan hệ giữa nước ta với tổ chức ASEAN; phân tích tiềm năng, thế mạnh và cả những hạn chế tồn tại, tiềm năng trong tương lai của từng quốc gia trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hoá....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Dương Ninh (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.597 V308n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn