Tìm hiểu pháp luật về lao động\

Nội dung sách đề cập vấn đề việc làm, dạy nghề, học nghề và hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật lao động theo các vấn đề nêu trên nhằm đảm bảo quyền lợi lợi ích hợp pháp của người lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai Văn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 T310h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn