An ninh tài chính quốc gia (Lý luận- cảnh báo- đối sách)

Nội dung sách gồm những vấn đề lý luận cơ bản về an ninh tài chính quốc gia trong phát triển và hội nhập quốc tế; hiện trạng và khả năng bảo đảm tài chính ở Việt Nam; những quan điểm, định hướng và giải pháp đảm bảo an ninh tài chính quốc gia trong phát triển và hội nhập quốc tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tào, Hữu Phùng (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.3 A105n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn