Triết lý chính trị Trung Hoa cổ đại và vấn đề Nhà nước và pháp quyền: Suy ngẫm, tham chiếu và gợi mở\

Tác giả phân tích, so sánh các tư liệu về các chủ thuyết chính trị Trung Hoa cổ đại trên cơ sở đó suy ngẫm gợi mở một số vấn đề bức xúc đang được quan tâm đó là hoàn thiện cơ sở lý luận, thực tiễn góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Ngọc Sơn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 340.0951 Tr308l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn