Hà nội thủ đô nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sách do các nhà giáo sư, nhà nghiên cứu, nhà văn nổi tiếng biên soạn giới thiệu về Hà nội- mảnh đất ngàn năm văn hiến đóng góp sức người sức của vào 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ xâm lược và trong xây dựng CNXH hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Quốc Vượng (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2004
Phiên bản:In lần thứ 2
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.731 H100n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn