Lịch sử cá nhân luận\

Sách trình bày trung thực quá trình thai nghén của cá nhân luận trong tâm thức phương Tây và nhờ thế có thể cung cấp cho người đọc VN một cách nhìn trung thực, khách quan về một trào lưu tư tưởng đã bị cho là đồng nghĩa với chủ nghĩa đế quốc, tư tưởng tư sản...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Laurent Alain
Đồng tác giả: Phan Ngọc (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thế giới, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 126 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn