Sự hạn chế quyền lực nhà nước\

Qua những nghiên cứu về cơ sở lý luận, vai trò của Hiến pháp trong việc hạn chế quyền lực Nhà nước, cùng những phân tích về nội dung của việc hạn chế quyền lực NN, cho thấy, nhà nước là một thiết chế rất cần cho xã hội, nhưng NN cần phải giới hạn quyền lực. Sự hạn chế như là một điều kiện khách quan...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đăng Dung
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 321 S550h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 07-29-2006 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Checked outHạn: 01-31-2006 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn