Nhập môn lịch sử xã hội học\

Giáo trình giới thiệu về những nguồn gốc của tư tưởng xã hội học trong di sản của thế kỷ XVIII, sự ra đời của môn xã hội học, một số học thuyết về xã hội học và luận chứng của chủ nghĩa Mác - LêNin về xã hội học

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Quang Dũng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 301 Nh123m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn