Tìm kiếm dưới âm phủ

Sách giới thiệu khoa học khảo cổ một nghành học tìm hiểu quá trình phát triển của dân tộc ta. Nội dung giới thiệu thành quả khảo cổ học đã đạt được trong việc điều tra, sưu tầm di tích, di vật những cuộc khai quật khảo cổ nhằm khẳng định nền văn hóa bản sắc dân tộc Việt từ ngàn xưa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Văn Minh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 2004
Phiên bản:in lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 930.1 T310k
Bản Unknown Checked outHạn: 02-09-2007 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn