Biographies of the president and vice-president of the republic of Indonesia and the ministers of the six development cabinet

Giới thiệu tiểu sử của Tổng thống và phó tổng thống CH Indonêxia và các gương mặt bộ trưởng trẻ mới được nhậm chức ở nội các lần thứ 6, kèm theo chân dung

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Jakarta: Deparment of information, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.803 B312g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn