Vai trò của văn hóa trong sự nghiệp Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa nông thôn, nông nghiệp vùng đồng bằng sông hồng\

Sách trình bày những nghiên về vai trò của văn hoá trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóc ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng (đồng bằng Bắc Bộ), đề xuất những giải pháp để phát huy vai trò của văn hoá trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Quý Đức
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2005
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.09 V103t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn