The Constitution of Sweden 1989

Hiến pháp Thuỵ điển là công cụ Nhà nước từ 1809 và 1974, giới thiệu sự sửa đổi Hiến pháp, hoạt động của Quốc hội 1974

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Stockholm: The Swedish Riksdag, 1990
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.02 C430s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn