Chính sách tiền tệ và sự điều tiết vĩ mô của ngân hàng trung ương\

Sách phân tích vai trò, chức năng cơ bản của ngân hàng trung ương trong việc điều tiết vĩ mô nền kinh tế, những thành công và hạn chế trong hoạt động điều tiết vĩ mô của các ngân hàng trung ương của 5 quốc gia tiêu biểu như: Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc; đề xuất giải pháp nhằm đổi mới hoạt...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Vinh Danh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.11 Ch312s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn