Bí ẩn về lịch sử nhân loại\

Nội dung sách đề cập bí ẩn văn hóa cổ đại về những bí mật trong kinh thánh, thời nguyên thuỷ con người là thời kỳ đồ đá hay đồ gỗ, bí ẩn về chữ cổ nhất trên thế giới, văn tự kỳ lạ nhất vv...và nhiều bí mật về các nhân vật lịch sử trên thế giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quách, Vĩ Kiện
Đồng tác giả: Đại An (dịch), Hà Sơn (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 909 B300â
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn