Giáo trình luật tố tụng hình sự\

Giáo trình giới thiệu các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành và tham gia tố tụng, chứng cứ trong tố tụng hình sự, các quy định về trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động tố tụng nhằm giải quyết các vụ án hình sự và các thủ tục đặc biệt...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Văn Sơn
Tác giả tập thể: Viện Đại học mở Hà Nội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 345.597 Gi-108t
Bản Unknown Checked outHạn: 06-13-2006 00:00  Gọi tài liệu này về