Hà Nội nghìn xưa\

Dựa vào những truyền thuyết, bằng chứng khảo cổ và các sử liệu được lưu giữ lại, sách giúp tìm hiểu cặn kẽ đời sống sinh hoạt, văn hóa, danh lam cùng những biến thiên lịch sử của Thăng Long - Hà Nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Quốc Vượng
Đồng tác giả: Vũ, Tuấn Sán
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2004
Phiên bản:In lần thứ hai
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.731 H100n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn