Những tương đồng và khác biệt trong một số kiểu truyện cổ dân gian ở Lào và Việt Nam\

Sách khảo sát, đối chiếu một số kiểu truyện cổ dân gian tiêu biểu của hai nước Lào - Việt, lý giải nguyên nhân tạo ra sự tương đồng và khác biệt của truyện cổ dân gian hai nước; từ đó khẳng định những đặc điểm chung có tính chất vùng văn hóa dân gian qua các mô típ của thể loại...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lại, Phi Hùng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.2 Nh556t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn