Những mẩu chuyện lịch sử\

Sách gồm những câu chuyện về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, từ buổi bình minh của lịch sử, qua các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, đến những ngày đầu chống thực dân Pháp với các phong trào chống Pháp ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Quốc Vượng
Đồng tác giả: Nguyễn, Cao Lũy
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2004
Phiên bản:In lần thứ ba
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7 Nh556m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 01-10-2007 00:00  Gọi tài liệu này về