Vua trẻ trong lịch sử Việt Nam\

Sách giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của các vị vua khi lên ngôi ở độ tuổi thanh thiếu niên cho đến dưới 50 tuổi trong lịch sử Việt Nam; bằng những sự việc được ghi chép trong lịch sử, sách đã cho thấy sức mạnh của tuổi trẻ khi được làm vua...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Ngọc Khánh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 2004
Phiên bản:In lần thứ hai
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7092 V501t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn