Môi trường và văn hoá cuối Pleistocene đầu Holocene ở Bắc Việt Nam

Sách là một công trình nghiên cứu về khảo cổ học động vật giai đoạn Pleistocene - Holocene ở Bắc Việt Nam; phân tích diễn biến của văn hoá giai đoạn này, qua đó làm sáng tỏ sự biến đổi của môi trường và ảnh hưởng của nó đến sự biến đổi văn hoá trong thế Canh tân và đầu thế Toàn tân...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Khắc Sử
Đồng tác giả: Vũ, Thế Long
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.095 M452t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn