Tục ngữ ca dao về quan hệ gia đình\

Sách đề cập đến vấn đề lý luận liên quan đến quan hệ gia đình được phản ánh qua tục ngữ, ca dao; phân tích những quan hệ chính trong gia đình người Việt và phong tục tập quán thể hiện trong ca dao và tục ngữ

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Việt Long
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.9 T506n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn