Trích dẫn APA

Phạm, V. L. (2004). Tục ngữ ca dao về quan hệ gia đình\. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Phạm, Việt Long. Tục Ngữ Ca Dao Về Quan Hệ Gia đình\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004.

Trích dẫn MLA

Phạm, Việt Long. Tục Ngữ Ca Dao Về Quan Hệ Gia đình\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.