Triết học nhập môn: Introduction a la philosophie: Tủ sách triết học Đông Tây\

Sách gợi mở những nguyên tắc cơ bản để tiếp cận triết học bằng triết lý của Jaspers - một trong những khuynh hướng căn bản của triết học Hiện sinh

Lưu vào:
Tác giả chính: Jaspers Karl
Đồng tác giả: Lê, Tôn Nghiêm (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Huế: NXB. Thuận Hoá, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 100 Tr308h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn