Truyện dài nhiều thế kỷ\

Sách giới thiệu những bài viết đã đăng trên Báo Xuân của một số tờ báo từ năm 1985 đến 2004 của tác giả Trần Bạch Đằng, phản ánh những vấn đề thời sự, nổi cộm trong thời gian qua; đề cập đến những thành quả đã đạt được, cảnh báo về nguy cơ tự đánh mật mình của một số bộ phận cán bộ nhà nước, đồng th...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Bạch Đằng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thông tấn, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.9223 Tr527d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn