Chất độc da cam thảm kịch và di họa

Chiến tranh đã qua hơn 30 năm nhưng những thảm họa do chất độc da cam mà đế quốc Mỹ gieo rắc thì vẫn còn đó. Cuốn sách cung cấp thông tin về chất độc da cam cùng với di chứng của nó tiếp tục trên cơ thể những nạn nhân trên đất nước ta...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: Văn nghệ TP.HCM, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 615.9512 Ch124đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn