Bình luật một số vấn đề mới trong Bộ luật hình sự năm 1999\

Dựa trên cơ sở quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 và các văn bản hướng dẫn kết hợp với thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự, tác giả bình luận, phân tích làm sáng tỏ các nội dung mới sửa đổi, bổ sung và những vấn đề thực tiễn đặt ra nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật hình sự hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trịnh, Tiến Việt
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 345.597 B312l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn