72 năm Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam: 72 years of the Ho Chi Minh communitst youth union and the Vietnamese youth's movement\

Cuốn sách cung cấp những minh chứng lịch sử hơn 70 năm hào hùng của Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và Bác Hồ, tuổi trẻ Việt Nam đã hăng hái đi đầu và có nhiều cống hiến xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Thông tấn xã Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thông tấn, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.3 B112m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn