Chức nămg kinh tế của Nhà nước - Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo\

Sách phân tích vấn đề cấp bách đối với Việt Nam hiện nay trong quản lý Nhà nước với kinh tế, vấn đề cải cách bộ máy Nhà nước trong xu thế hội nhập

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Thái Dương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Công an nhân dân, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.9597 Ch552n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 10-12-2006 00:00  Gọi tài liệu này về