Luật hình sự Việt Nam (Phần chung): Giáo trình\

Giáo trình giúp tìm hiểu, học tập, nghiên cứu về pháp luật hình sự theo các giai đoạn của chiều dài lịch sử, cung cấp những nguyên tắc, nội dung cơ bản và ý nghĩa của từng nguyên tắc Luật hình sự Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Cảm
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
Phiên bản:In lần thứ hai
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 345.597 L504h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn