Đại Nam Quốc sử diễn ca: Lịch sử Việt Nam\

Đây là cuốn sách phổ thông về lịch sử dân tộc, tóm tắt những sự kiện lớn đã xảy ra trong quá trình phát triển của dân tộc từ thời kỳ Hồng Bàng đến đời Chiêu Thông(1788)

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Ngô Cát
Đồng tác giả: Chu Thiêm (hiệu đính), Đinh, Xuân Lâm (hiệu đính)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.701 Đ103n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn