Lịch sử cận đại Trung Quốc: Sách tham khảo\

Sách tái hiện sống động một thời kỳ lịch sử hết sức khó khăn nhưng vô cùng oanh liệt của đất nước Trung Hoa, thời kỳ triều đại phong kiến Mãn Thanh chìm sâu trong khủng hoảng, các đế quốc Âu - Mỹ và tiếp đó là quân phiệt Nhật đẩy mạnh chiến tranh xâm lược, và cũng thời kỳ này nước CHND Trung Hoa ra...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Huy Quý
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 951.04 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn