Sài Gòn năm xưa\

Sách vẽ nên bức tranh sống động về đất Sài Gòn xưa với lịch sử hình thành và ra đời của danh từ "Sài Gòn", cùng những tìm hiểu về vị trí, địa danh và con người đã tạo nên nét riêng cho vùng đất phồn hoa này

Lưu vào:
Tác giả chính: Vương, Hồng Sển (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Đồng Nai: Tổng hợp Đồng Nai, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.779 S103g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn