Hành trình vào thế giới Folklore Việt Nam\

Sách dẫn bạn đọc tìm hiểu về thế giới Folklore Việt Nam với những vùng đất xưa, những làn điệu dân ca, màn diễn xướng, các lễ hội truyền thống, thế giới cười và thế giới tâm linh thần thánh của đất nước ta, của dân tộc ta

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Ngọc Khánh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.09 H107t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn