Pháp luật về lao động và công đoàn\

Sách giúp người đọc tìm hiểu những chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quan hệ lao động cũng như tổ chức công đoàn trên cơ sở những tư tưởng pháp luật tiên tiến và những văn bản pháp luật thực định

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Viết Vượng (chủ biên)
Tác giả tập thể: Trường Đại học Công đoàn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 Ph109l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn