Accounting Information Systems-A comprehensive Approach\

Sách giới thiệu các khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin kế toán; phân tích về công nghệ thông tin và các ứng dụng của hệ thống thông tin kế toán trong việc mua bán, chi trả, kiểm kê, đánh giá tài sản

Lưu vào:
Tác giả chính: Barry E. Cushing
Đồng tác giả: Marshall B. Romey
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Massachusetts: Addision-Wesley, 1990
Phiên bản:xb.lần thứ 5
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 657 A101c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn