Hà Nội con đường, dòng sông và lịch sử\

Con đường, dòng sông ở Hà Nội là nơi hội tụ của hầu hết đầu mối giao thông ở đồng bằng Bắc Bộ đồng thời là nơi lưu giữ những giá trị tinh thần của mảnh đất ngàn năm văn hiến là nội dung mà nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc nói tới trong cuốn sách này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Vinh Phúc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: NXB. Trẻ, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.731 H100n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn