Chung quanh việc học\

Sách nêu những đề xuất kiến nghị nhằm góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục nước nhà của Giáo sư đại học Bùi Trọng Liễu - một nhà giáo yêu nước, sống và làm việc tại Pháp

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Trọng Liễu
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 370 Ch513q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn