Môi trường: Môi trường học cơ bản: Fundamental Enviroment\

Sách cung cấp những hiểu biết thiết yếu về môi trường và bảo vệ môi trường đồng thời là tài liệu tham khảo, học tập của cán bộ khoa học, sinh viên các ngành có liên quan đến môi trường học

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Huy Bá
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia HCM, 2004
Phiên bản:In lần thứ hai
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 333.7 M452t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn