Trích dẫn APA

(2004). Văn hoá dân gian một chặng đường nghiên cứu\. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Văn Hoá Dân Gian Một Chặng đường Nghiên Cứu\. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2004.

Trích dẫn MLA

Văn Hoá Dân Gian Một Chặng đường Nghiên Cứu\. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2004.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.