Các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ đối với cán bộ, công chức

Sách tập hợp đầy đủ có hệ thống các quy định pháp luật về cán bộ, công chức thuộc tất cả các lĩnh vực hoạt động, giúp nắm vững và thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của pháp luật trong thực tiễn công tác...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động - xã hội, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.068 C101q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn