Principles of Microeconomics\

sách tham khảo về kinh tế vi mô, giới thiệu các khái niệm cơ bản của kinh tế như cung, cầu, thị trường, giá cả, các chính sách can thiệp của nhà nước, giải thích quan hệ giữa tiêu dùng và nhu cầu. Trong từng chương có các bài giới thiệu và ví dụ minh họa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: J.Vernon Henderson
Đồng tác giả: William Poole
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Massachusetts: D.C Heath and Company, 1991
Phiên bản:Xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.5 Pr311c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn